بازديد وزير صنايع عراق و مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ايران / تيرماه 96
برای رویت هر آیتم، بر روی آن کلیک نمایید