بازدید جناب آقای مهندس پورمجیب مدیر عامل محترم هلدینگ تامین اجتماعی و جناب آقای مهندس رستمی مدیرعامل محترم هلدینگ آتیه دماوند / مهرماه96
برای رویت هر آیتم، بر روی آن کلیک نمایید