بازديد مديرعامل محترم آبفا قم جناب آقاي دكتر صادق‌پور و هيئت همراه- 96/12/08
برای رویت هر آیتم، بر روی آن کلیک نمایید