بازديد جناب آقاي مهندس زالي مديرعامل محترم شركت ايران خودرو ديزل 98/10/3
برای رویت هر آیتم، بر روی آن کلیک نمایید