بازديد جناب آقای دکتر محمدعلي طالبي استاندار محترم يزد و هيئت همراه - 99/09/04
برای رویت هر آیتم، بر روی آن کلیک نمایید