كارخانه شماره ١ (تپه سفيد)

 

در کیلومتر ١٠جاده ساوه واقع شده است. در این کارخانه لوله و اتصالات از جنس چدن‌نشکن از قطر ١٠٠ تا ١٠٠٠ میلیمتر و با ظرفیت 70000تن در سال، انواع شیر آلات صنعتی کشویی، هوا، یکطرفه و پروانه ای تا سایز ٢٠٠٠ میلیمتر با ظرفیت ٣٠٠٠ تن در سال و قطعات سنگین تا وزن ٢٠ تن و با ظرفیت ٢٥٠٠  تن در سال تولید می‌گردد.