خدمات پس از فروش

 

 

تيم خدمات پس از فروش  افتخار دارد پس از دريافت گزارش مشكل در اسرع وقت نسبت به برطرف نمودن مشكل اقدام نمايد.

شماره تماس : 51092510-51093

سامانه پيامكی دريافت شكايات : 3000253060

شماره فاكس : 55246196

 

 

محصول مسئول پاسخگو داخلی مرتبط
لوله آقاي مهندس سيد علی اكبری 129 339
شوفاژ و پكيج آقاي مهندس صيادی 124 364
شيرآلات  آقای مهندس محمدخانی 133  
اتصالات و قطعات سفارشی آقای مهندس عبدی 135 134