بازدید مدیران ارشد بانک ملی از شرکت لوله و ماشین سازی ایران
بازدید مدیران ارشد بانک ملی از شرکت لوله و ماشین سازی ایران

طی بازدید جناب آقای حبیبی ریاست محترم اداره امور شعب بانک ملی و همراهان ایشان (جناب آقای هاشمی معاون محترم اداره امور شعب بانک ملی، جناب آقای قدرت آبادی ریاست محترم حوزه اسلامشهر، جناب آقای رجیعی ریاست محترم اداره اعتبارات و جناب آقای مدیری ریاست محترم بانک ملی شعبه چهاردانگه) از کارخانجات شرکت لوله و ماشین سازی ایران، بر لزوم همکاری ها و ارائه خدمات تاکید گردید.

طی جلسه برگزار شده، جناب آقای مهندس محمدرضا بابائی مدیر عامل محترم این شرکت، گزارش کاملی از عملکرد شرکت در 6ماهه اول سال 96 ارائه و همچنین مشکلات جاری مجموعه را نیز بیان نمودند.

در پایان این جلسه، مدیران ارشد بانک ملی، ضمن اظهار خرسندی از تحولات ارزنده و قابل تقدیر در طول این دوره، آمادگی مجموعه بانک ملی را جهت توسعه همکاری ها اعلام كردند.

 

منبع : واحد روابط عمومی شرکت لوله و ماشین سازی ایران

13 مهر 1396