بازديد جناب آقاي دكتر لـله گانی مدیرعامل و نایب رئیس محترم هیات مدیره بانك رفاه كارگران و هيئت همراه - 99/02/15
بازديد جناب آقاي دكتر لـله گانی مدیرعامل و نایب رئیس محترم هیات مدیره بانك رفاه كارگران و هيئت همراه - 99/02/15

در این بازدید جمعی از مدیران ارشد بانک رفاه کارگران، معاون فرماندار اسلامشهر، شهردار چهاردانگه و بخشدار چهاردانگه، جناب آقای لـله گانی را همراهی نمودند.

15 اردیبهشت 1399