بازديد جناب آقاي دكتر منوچهر منطقي - 99/11/13
بازديد جناب آقاي دكتر منوچهر منطقي - 99/11/13

 بازديد جناب آقاي دكتر منوچهر منطقي دبير محترم ستاد توسعه فناوري‌هاي فضايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از شركت لوله و ماشين سازي ايران

جناب آقاي دكتر منوچهر منطقي در بازديد از نمايشگاه محصولات، خطوط توليد و دفتر تحقيق و طراحي شركت اقدامات انجام شده در چند سال گذشته را بسيار مؤثر دانسته و ضمن تقدير از تحولات صورت گرفته، دليل موفقيت شركت را نگاه خلاقانه‌اي دانستند كه توسط مديريت جديد بر شركت حاكم شده است.

ايشان اين نوع مديريت كه همواره مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز بوده است را راهگشاي برطرف شدن مشكلات واحدهاي صنعتي علي‌رغم تحريم‌هاي ظالمانه امروز دانستند تا شاهد جهش‌هاي بيشتري در ابعاد گوناگون در كشور باشيم.

جناب آقاي دكتر منطقي با اعلام آمادگي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري جهت حمايت مادي و معنوي از طرح‌هاي نو و خلاقانه‌ي شركت لوله و ماشين سازي ايران، ضمن تشكر از كليه پرسنل، از آقاي مهندس بابائي به عنوان مدير كارآفرين نمونه كشور ياد كردند.

14 بهمن 1399