بازدید مدیران عامل سرمایه‌گذار و مجری ابرپروژه خط انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان
بازدید مدیران عامل سرمایه‌گذار و مجری ابرپروژه خط انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان

 بازدید جناب آقای مهندس فلاح مدیرعامل محترم شرکت سنگ آهن گوهر زمین و عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت گل گهر سیرجان به همراه جناب آقای اسدی مدیرعامل محترم شرکت تامین آب صنایع و معادن، سرمایه‌گذار و مجری ابرپروژه خط انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به صنایع فلات مرکزی، جنوب شرقی و شرق کشور از خطوط تولید و توانمندی های شرکت لوله و ماشین سازی ایران.


ايشان ضمن تقدير از زحمات مديريت و پرسنل شركت، استفاده از امكانات شركت لوله و ماشين سازي ايران در پروژه خط انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به صنایع فلات مرکزی، جنوب شرقی و شرق کشور را باعث دلگرمي و نقطه قوت اجراي آن دانستند.

در اين خصوص مقرر گرديد در هفته آتي تيم كارشناسي دو مجموعه، جلسات مشتركي را برگزار و موارد همكاري را بررسي نمايند.

23 فروردین 1400