گزارش های مجمع

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. اسناد و گزارشات
  4. chevron_left
  5. گزارش های مجمع

گزارش های مجمع عمومی و فوق العاده

لوله و ماشین سازی ایران

شرکت لولـه و ماشیـن سازی ایران (سهامی عام)
گزارش های مجمع سالیانه

ردیفنوع مجمعتاریخ مجمعدریافت فایل
1 مجمع عمومی عادی1396/04/31فرمت PDF با حجم 45 کیلوبایت
2 مجمع عمومی فوق العاده1396/04/31فرمت PDF با حجم 35 کیلوبایت
3 مجمع عمومی فوق العاده1396/05/14فرمت PDF با حجم 35 کیلوبایت
3 مجمع عمومی عادی1397/03/09فرمت PDF با حجم 40 کیلوبایت
5 مجمع عمومي فوق العاده1397/03/09فرمت PDF با حجم 30 کیلوبایت
6 مجمع عمومی عادی1398/03/12فرمت PDF با حجم 25 کیلوبایت
7 مجمع عمومی عادی1398/03/26فرمت PDF با حجم 39 کیلوبایت
8 مجمع عمومي فوق العاده1398/08/12فرمت PDF با حجم 27 کیلوبایت
9 مجمع عمومی عادی1399/02/09فرمت PDF با حجم 28 کیلوبایت
10 مجمع عمومی عادی1399/02/22فرمت PDF با حجم 40 کیلوبایت
11 مجمع عمومی عادی1400/04/26فرمت PDF با حجم 40 کیلوبایت
12 مجمع عمومی فوق العاده1400/04/26فرمت PDF با حجم 45 کیلوبایت
13مجمع عمومی عادی1401/02/21فرمت PDF با حجم 40 کیلوبایت