شیر پروانه ای فلنج دار

 1. خانه
 2. chevron_left
 3. محصولات
 4. chevron_left
 5. شیرآلات
 6. chevron_left
 7. شیر پروانه ای فلنج دار

شیرآلات چدنی نشکن

لوگوی شیرآلات

شير پروانه‌ای فلنج‌دار

شيرهای پروانه‌ای فلنج‌دار جهت قطع و وصل جريان سيال استفاده می‌گردند. ازاين نوع شيرآلات هرگز نبايد برای كنترل دبی استفاده شود، بدين ترتيب كه در هنگام استفاده از اين نوع شيرآلات در خطوط می‌بايست ديسك به صورت كامل باز و يا كامل بسته باشد و در غير اين حالات امكان وارد شدن صدمه به شير وجود دارد.

شیر پروانه ای
گستره توليد و محدوده کاربرد:
 • قطر اسمی: DN 150-2000
 • فشار اسمی: PN 6, 10, 16, 25
 • گستره دمای مجاز: ۱۰- درجه سانتیگراد الی ۶۵+ درجه سانتیگراد
پوشش‌های محافظت از خوردگی:
 • رنگ اپوكسی پودری
 • رنگ اپوكسی مايع
 • پوشش داخلی لعابی بر اساس سفارش مشتری
استانداردهای تولید شیرآلات پروانه ای فلنج دار:
 •  DIN  EN 593 استاندارد شيرآلات صنعتی – شيرآلات پروانه‌ای
 • DIN  EN 558-1 استاندارد شيرآلات صنعتی ابعاد وجه تا وجه فلنج‌ها
 • DIN  EN 1092-2 استاندارد فلنج‌ها و اتصالات مربوطه ـ فلنج‌های مدور برای شيرآلات، لوله‌ها و اتصالات چدنی
 • DIN 3476 استاندارد پوشش‌دهی شيرآلات و اتصالات با رنگ اپوكسی پودری و يا مايع
 • ISO  ۵۲۰۸ استاندارد شيرآلات صنعتی ـ تست تحت فشار برای شيرآلات
 • ISO  ۵۲۱۱ استاندارد شيرآلات صنعتی ـ اتصال عملگر در شيرهای دارای گردش ديسك
 • DIN  EN 1563 استاندارد ريخته‌گری ـ چدن گرافيت كروی
 • DIN  EN 1561 استاندارد ريخته‌گری ـ چدن خاكستری
 • ISIR  ۴۸۴۱ استاندارد ـ ملی شیرآلات پروانه‌ای