شیر یکطرفه وزنه ای

 1. خانه
 2. chevron_left
 3. محصولات
 4. chevron_left
 5. شیرآلات
 6. chevron_left
 7. شیر یکطرفه وزنه ای

شیرآلات چدنی نشکن

لوگوی شیرآلات

شيرهای یکطرفه

شيـرهـای يكطـرفه از جمله شيرهـای خودكـار می‌باشند كه نه تنها بر روی مسير اغلب لوله‌های مورد استفاده در صنــايع مختلف، بلكه در خروجی اغلب پمپ‌ها به جهت جلوگيری از بازگشت سيال در لوله‌ها و مسيرهايی كه سيال در آنها حركت دارد مورد استفاده قرار می‌گيرد.

شير يكطرفه وزنه‌ای فلنج‌دار

 اين شيرها به منظور جلوگيری از برگشت آب در خطوط آبرسانی استفاده و از صدمه ديدن ساير اجزاء جلوگيری به عمل می‌آورد. بطوريكه هر زمان جهت حركت جريان سيال معكوس شود، به سرعت جريان سيال را به طور كامل قطع كرده و تا هنگامي كه جهت حركت سيال به حالت قبل برنگردد شير كاملاً بسته خواهد ماند و بعد از برقراری جريان سيال در جهت صحيح، ديسك شير يكطرفه دوباره به صورت خودكار بازگرديده و جريان سيال برقرار می شود.

شير يكطرفه وزنه‌ای فلنج‌دار
گستره توليد و محدوده کاربرد:
 • قطر اسمی: DN 200-800
 • فشار اسمی: PN 10, 16, 25
 • سیال قابل استفاده: آب
استانداردهای تولید شير يكطرفه وزنه‌ای فلنج‌دار:
 •  DIN  EN 12334 استاندارد شيرآلات صنعتی – شيرآلات یکطرفه چدنی
 • DIN  EN 558 استاندارد شيرآلات صنعتی- ابعاد وجه تا وجه فلنج‌ها
 • DIN  EN 1092-2 استاندارد فلنج‌ها و اتصالات مربوطه ـ فلنج‌های مدور برای شيرآلات، لوله‌ها و اتصالات چدنی
 • DIN 3476 استاندارد پوشش‌دهی شيرآلات و اتصالات با رنگ اپوكسی پودری و يا مايع
 • ISO  ۵۲۰۸ استاندارد شيرآلات صنعتی ـ تست تحت فشار برای شيرآلات
 • ISO  ۵۲۱۱ استاندارد شيرآلات صنعتی ـ اتصال عملگر در شيرهای دارای گردش ديسك
 • DIN  EN 1563 استاندارد ريخته‌گری ـ چدن گرافيت كروی
 • ISIR  ۴۸۴۲ استاندارد ملی شیرآلات پروانه‌ای
فهرست