مروری بر گواهینامه ها

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. پروفایل
  4. chevron_left
  5. مروری بر گواهینامه ها

گذری بر گواهینامه های معتبر شرکت

:: پروانه كاربرد علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد برای لوله و اتصالات چدن نشكن از سال ۷۴ تاكنون
:: پروانه كاربرد علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد شیرآلات پروانه‌ای از سال ۷۷ تاكنون
:: پروانه كاربرد علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد برای دیگ چدنی شوفاژ از سال ۷۷ تاكنون
:: گواهینامه ISO 9002:1994 از شركت DQS دی ماه ۷۷
:: گواهینامه ISO 9001:1994 از شركت DQS دی ماه ۷۸
:: گواهینامه ISO 9001:2000 از شركت DQS شهریور ماه ۸۰
:: گواهینامه ISO 14001:1996 از شركت DQS شهریور ماه ۸۰
:: گواهینامه OHSAS 18001:1999 از شركت DQS شهریور ماه ۸۰
:: گواهینامه IMSاز شركت DQS از سال ۸۰ تاكنون
:: گواهینامه ISO/TS 16949:2022 از شركت DQS مرداد ماه ۸۲
:: گواهینامه IBEC در كلاس برنز از شركت DQS در سال‌هاي ۸۳، ۸۷ و ۹۰
:: گواهی تعهد به تعالی از دومین دوره جابزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی در سال ۸۳
:: گواهی تعهد به تعالی از سومین دوره جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی در سال ۸۴
:: تجدید كلیه گواهی‌نامه‌های IMS شركت در سال‌های ۸۴، ۸۷، ۹۰ و ۹۳
:: اخذ استاندارد ISO/IEC 17025 از مركز ملی تائید صلاحیت ایران در سال ۹۴
:: اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همكار موسسه استاندارد ایران (آكردیته) در سال ۹۴
:: اخذ گواهینامه معاونت غذا و دارو در خصوص لوله چدن نشكن و واشر در سال ۹۴
:: اخذ گواهی تائیدیه جهت سیمان از لحاظ كدورت (Turbidity) از NFS انگلستان در سال ۹۵
:: گواهینامه ISO 9001:2015 از شركت TUV بهمن ماه ۹۵
:: گواهینامه ISO 14001:2015 از شركت TUV بهمن ماه ۹۵
:: گواهینامه OHSAS 18001:2007 از شركت TUV بهمن ماه ۹۵
:: گواهینامه IMS از شركت TUV بهمن ماه ۹۵