سلسله مقالات

  1. خانه
  2. chevron_left
  3. اخبار و اعلان
  4. chevron_left
  5. سلسله مقالات

مقالات مرتبط

لوله و ماشین سازی ایران

شرکت لولـه و ماشیـن سازی ایران (سهامی عام)
مقالات 

ردیفموضوعدریافت فایل
1لوله های چدن نشکن سایز بزرگ، انتخاب برتر در خطوط آبرسانی با فشار کاری بالادانلود
2تایید خاصیت ضد خوردگی پوشش زینک - آلومینیم روی لوله های چدن نشکندانلود
3فلسفه طراحی لرزه ای لوله هادانلود
3مقایسه ویژگی ها و مقاومت لوله های چدن داکتیل و فولادی در مقابل بارهای واردهدانلود
5مهندسی و مدیریت ارزش، ابزاری مناسب برای افزایش شاخص ارزش در خطوط انتقال لولهدانلود
6پدیده خورندگی خاک و راهکارهای مقابله با آن در لوله های چدن داکتیلدانلود
7بررسی حوادث شبکه توزیع آب شهر اصفهان و ارائه راهکارهادانلود
8كاهش آب بدون درآمد و مديريت فشار شبكه توزيع آب شهر بندر گناوه دانلود
9بررسی عوامل موثر بر طراحی شبكه های آبرسانی دانلود
10بررسی مسائل و مشكلات اجرائي شبكه هاي توزيع و انتقال آب
با توجه به جنس لوله
دانلود
11بهبود ارزش و هزینه های دوره عمردانلود
12 بررسی اتصالات مورد نياز صنعت آب در توليدات داخل دانلود
13ضرورت تحول در خط توليد لوله های سامانه آبرسانی با رويكرد اتصالات ضد لرزه ای
دانلود
14بررسي رفتار خوردگی لوله های چدني در خاك خورنده و عملكرد پوششهای محافظ
دانلود
15بررسی مقاومت به خوردگی پوششھای زينک خالص و Zn-15%Al و موارد کاربرد آن
در لوله ھای چدنی
دانلود
16پديدة ضربه قوچ (Water Hammer) در لوله های چدن نشكن دانلود