:: بازدید فرماندار محترم اسلامشهر جناب آقای حسین حبیبی

بازدید فرماندار محترم اسلامشهر جناب آقای حسین حبیبی …………..  ۱۴۰۱/۳/۲۵
این بازدید در راستای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شرکت لوله و ماشین‌سازی ایران با همراهی مسئولان شهرستان انجام شد